Term Dates

2020 Term Dates

  • Term 1  - 28 January to 9 April
  • Term 2  - 27 April to 3 July 
  • Term 3  - 20 July to 25 September
  • Term 4  - 12 October to 11 December

2021 Term Dates

  • Term 1 - 27 January to 9 April
  • Term 2 - 27 April to 2 July
  • Term 3 - 19 July to 24 September
  • Term 4 - 11 October to 10 December